Palvelut ja tuotteet

GALAXO® Infochannel - Infonäyttöratkaisut

Digitaalinen viestintä tarjoaa ratkaisuja tilan käyttäjien aktivointiin, käyttäjävirtojen ohjaamiseen sekä tilojen seurantaan. Tiloissa hyödynnettävät näyttötoteutukset voivat olla tietoa esittäviä passiivinäyttöjä tai kosketusnäyttöjä. Palvelusta voi ladata tietoa käyttäjän älypuhelimeen tai tablettiin.

Digital Signage -infonäytöt

” Vaikuta tilojen toiminnalla tilan käyttäjiin, käyttäjävirtojen ohjaamiseen ja -seurantaan"

 

Digital signage -kosketusnäytöt

” Tarjoa välineet tilojen tiedon jakamiseen ja käyttäjien osallistamiseen"

Digitaalinen infonäyttö on erinomainen tuki viestinnässä. Esityssisältöinä voidaan hyödyntää monipuolisesti digitaalista materiaalia: kuvia, videoita tekstiä, ääntä. Sisältöä voidaan tuottaa käsin kirjoittamalla tai noutamalla se automaattisesti esimerkiksi www-sivuiltanne tai muista palveluista.

Käyttäjillä on halutessanne hallintaoikeudet omaan sisältöön. Tehdyt muutokset näkyvät hetkessä. Nopea päivitettävyys säästää sekä kustannuksissa että työtunneissa. Kustannussäästöjä tarjoavat myös viestintämateriaalin tuontantokustannukset, jotka digitaalisessa materiaalissa ovat matalampia sisällön uudelleenkäytettävyyden sekä nopean ja varman tiedonjakelun ansiosta. Oikeinsijoitetulla ja sisällöltään soveliaalla näytöllä voi olla merkittävä vaikutus ostopäätöksiin sekä kohderyhmän motivaatioon luomiseen.
  Kosketusnäyttötoteutuksella voi rakentaa laajemman tietopaketin julkisiin tiloihin haluamastaan sisältökokonaisuudesta. Kosketusnäytöt ovat väsymättömiä edustajianne auloihin, messuihin, kampanjatilaisuuksiin. Itsenäisinä esittelijöinä ne voivat tarjota tietoa organisaatiosta, kampanjoista sekä toimia palautekanavana asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Esitykseen voidaan rakentaa herätteitä houkuttelemaan tiloissa liikkuvia tutustumaan sisältöön. Sisältönä voi olla myös infonäyttönä toimiva esitys, josta pääsee näyttöä koskettamalla tutustumaan tarkemmin kosketusnäytölle tuotettuihin sisältöihin. Sisällön ylläpito onnistuu GALAXO® –palvelun kautta itsenäisesti – ilman välikäsiä. Sisältöön voidaan myös liittää ulkoisten palveluntarjoajien tuottamaa materiaalia.

"Viestintä sähköistyy ja GALAXO® -järjestelmä on nopeutensa ja helppoutensa ansiosta hyvä ratkaisu; käyttömahdollisuudet ovat moninaiset.”
- Pasi Ruuskanen, markkinointijohtaja, Osuuskauppa Arina
 
”GALAXO® -järjestelmän avulla pystymme kertomaan tilojen käyttäjille kehitystoiminnastamme sekä näyttämään käytännössä miten paljon kiinteistö kuluttaa tällä hetkellä ja miten itse käyttäjät pystyvät vaikuttamaan kulutukseensa pienillä arkipäiväisillä teoilla.”
- Satu Kankaala, ympäristö- ja kehittämispäällikkö, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy
 
   
Galaxo Infochannel Prisma Limingantullissa   Galaxo Infochannel Touch näyttöjä on laajasti Aalto-Yliopisto kiinteistöjen käytössä.

 

Hekin luottavat GALAXO® Infochannel:iin

GALAXO® WEB - julkaisujärjestelmä

”Kaikki välineet samassa järjestelmässä verkkopalvelun ylläpitoon"

GALAXO® julkaisujärjestelmällä ylläpidät www-sivuja itse, ilman välikäsiä. Monipuolisilla sivupohjilla toteutuvat näyttävät ja eri päätelaitteille (pc, tablet, mobiili) skaalautuvat, responsiiviset sivut.  GALAXO® -järjestelmän avulla voit tuoda sivustolle viimeisimmät kuvat, tiedostot ja yhteystiedot. Kyselyiden, kuvagallerioiden ja erilaisten lomakkeiden toteutus onnistuu ilman tarvetta koodiosaamiseen.
Tarvittaessa www-sivustoon voidaan liittää ulkoisten toimittajien sisältöpalveluita, kuten sää, uutiset, valuuttakurssit, liikennöintiajat sekä sosiaalisen median toimintoja. GALAXO® -järjestelmä sisältää sivustonne käyttöä seuraavan statistiikan, mutta voimme hyödyntää palvelunne käytön seurannassa myös ulkoisia seuranta- ja mittauspalveluita.  Statistiikkamme on avulla näet palvelusi huomioarvon ja kiinnostuksen kohteet. GALAXO® on apuna sisällön kehittämisessä.

 
"Galaxo Oy:n henkilöstö on ymmärtänyt tarpeemme erilaisten viestintätilanteiden osalta. Kunnan nettisivujen uudistuksessa löysimme ratkaisut kaikkiin asiakaslähtöisiin ongelmiimme ja Galaxo on toiminut joustavasti erikoistenkin tarpeidemme osalta."
-Miia Marjanen, Yrityspalvelukoordinaattori, Limingan kunta
 

 

Hekin luottavat GALAXO® WEB - julkaisujärjestelmään

Responsiiviset web-toteutukset

GALAXO® mahdollistaa palvelunne responsiivisen suunnittelun ja toteutuksen. Toteutuksella pystytte takaamaan saman käyttökokemuksen palveluistanne, selailtiinpa sivustoanne tietokoneella, tablet-laitteella tai älypuhelimella.

Suosituimpia web-julkaisutuotteitamme

GALAXO® Editor

GALAXO® -julkaisujärjestelmän avulla voi sivuston sisältöä muokata itsenäisesti. Palveluun toteutetaan organisaationne graafisen ilmeen mukaiset sivupohjat, joilla monipuolisen ja näyttävän sivuston ylläpito on helppoa. Palvelulla ylläpidät myös sivustosi eri kieliversiot.

GALAXO® News

Uutisten, tiedotteiden ja virallisten ilmoitusten toteutus ja ajastettu julkaisu onnistuu GALAXO® News –palvelulla.  Tiedot arkistoituvat julkaisuajan päätyttyä GALAXO® –ylläpitoon.

GALAXO® Feedback

Palvelulla voi luoda ja muokata uusia sähköisiä lomakkeita. Lomakkeet voidaan ryhmitellä eri aihealueisiin, jolloin niiden käsittely helpottuu.  Palvelulla varmistutte, että lomakkeilla saapuneet yhteydenotot eivät tuki sähköpostianne tai unohdu sähköpostin syövereihin.

GALAXO® Banner

Web-palvelun kuvabannereiden hallinta on helppoa GALAXO® Banner –palvelulla.  Kampanjoille voitte määrittää näkyvyysajan sekä vaikuttaa bannerin toistuvuuteen. Jokaisen kampanjan huomioarvo on seurattavissa GALAXO® –palvelusta.

GALAXO® Intra- ja extranet

”Intranet tehostamaan henkilöstösi tiedon jakelua ja saatavuutta"

Henkilöstö- ja sidosryhmä-viestintää tehostavat GALAXO® Intranet ja GALAXO® Extranet palvelut. Tietoturvallisessa ympäristössä on helppo jakaa tiedostoja, opastaa ja tiedottaa kohdennetusti. Palvelussa voi kerätä sisäistä palautetta, ylläpitää henkilöstön yhteystietoja ja asiakasrekisteriä. Palvelun ylläpito- ja lukuoikeudet voidaan toteuttaa organisaatiollenne soveltuvalla jaottelulla. Käyttöoikeuksien hajauttamisella tietojen päivittäminen helpottuu ja ajantasaisen tiedon saatavuus paranee.
GALAXO® Intranet -palveluun voidaan toteuttaa kirjautumista helpottavia liitäntöjä, jolloin henkilöstön tunnusviidakko harvenee ja palvelun käyttökynnys laskee.

 
”Galaxo on pystynyt esittämään ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja meidän haasteisiin mm. intran uudistamisessa sekä asiakasinfotaulun toteutuksessa. Oleellisinta on ollut, että hyvät ideat on viety myös toteutukseen. Galaxon kanssa tehdyt projektit ovat pysyneet hyvin aikatauluissa ja järjestelmän käyttö on ollut helppoa.”
- Jukka Kaarre, Oulun Seudun Sähkö

”Jaa yhteistyökumppaneille ja jälleenmyyjille ajantasaiset esitteet ja viimeisimmät tiedot"

Sidosryhmille suunnatuissa palveluissa kunkin käyttäjän näkymä määräytyy käyttöoikeuksien mukaisesti.  Ryhmien luku- ja muokkausoikeuksia pystytään rajoittamaan sekä tarjoamaan mahdollisuuksia tietojen päivittämiseen, esimerkiksi tiedostojen lisäys- ja poistomahdollisuuksia tarjoamalla.
Osallistavat työtilat tarjoavat tietoturvallisen puitteet vapaaseen keskusteluun, tietojen vaihtoon ja tiedottamiseen henkilöstölle, tiimeille ja yhteistyöverkostoille. Suljettu toimintaympäristö tarjoaa vaihtoehdon sisäiselle sähköpostiviestittelylle, kun kaikki olennainen tieto löytyy kootusti yhdestä osoitteesta. Tietoja voidaan ajasta ja paikasta riippumatta jakaa yhdessä digitaalisesti, jolloin sisäisten palaverien määrää pystytään vähentämään ja työaikaa vapautuu muuhun toimintaan.

   
Hekin luottavat GALAXO® Intra- ja extranet:in
 

Intranet - ja Extranet -julkaisutuotteitamme

GALAXO® Contacts

Henkilöstönne yhteystietolistat ja yritysrekisterit päivittyvät nopeasti GALAXO® Contacts –palvelulla.  Yhteystietoa voidaan käyttää useissa yhteyksissä, mutta tietojen päivitys tehdään vain yhteen paikkaan.

GALAXO® Archives

Varmista ajankohtaisten tiedostojen saatavuus GALAXO® Archives –hallinnan avulla. Tiedostot voi kansioida ja liittää itsenäisesti palveluun. Palvelussa on tiedostojen ja hakemistojen luonti, muokkaus ja poisto.

GALAXO® Resources

GALAXO® Resources helpottaa tilavarauksia. Resursseista on nähtävissä palvelussa reaaliaikainen varaustilanne. Palvelussa käyttäjät voivat varata käytössä olevia tiloja, laitteita sekä muita yhteisresursseja.

GALAXO® Market

Sisäinen osto- ja myyntipalsta, jossa käyttäjät voivat julkaista ja muokata omia ilmoituksiaan - kuvalla tai ilman.

Palvelumme ovat kotimaista kehitystyötä

 

 

Määrittely
Tarvemäärittely
Käyttäjätutkimukset
Konseptoinnit
Suunnittelu
Sähköisen viestinnän suunnittelu
Sisältösuunnittelu
Graafinen suunnittelu
Käyttöliittymäsuunnittelu
Tila- ja asennussuunnittelu
Toteutus ja käyttöönotto
GALAXO® -tuotteet
Räätälöinnit
Liitännät - integraatiot
Koulutus
Laiteasennukset
Pilotoinnit
Ylläpito ja jatkokehitys
Asiakastuki
Asiakaskyselyt
Käytettävyystutkimus
Palvelun laajentaminen
Huoltopalvelut

 Galaxo Oy, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
myynti@galaxo.fi, tuki@galaxo.fi, vaihde +358 (0)8 375 900, fax +358 (0)8 375 902
Y-tunnus: 1075471-1

Yhteystiedot  | Käyttöehdot

 GALAXO® on rekisteröity tuotemerkki Euroopassa.