Aina yksilöllinen toteutus

Jokainen toteutuksemme on aina asiakaskohtainen. Kokonaisuudesta täytyy olla hyötyä asiakkaan toiminnalle. Emme ole 24 vuoden toiminta-aikanamme myyneet ainoatakaan toteutusta, josta ei mielestämme olisi syntynyt lisäarvoa asiakkaallemme.

On arvojemme mukaista ja velvollisuutemme - niin sinulle kuin kaikille pitkäaikaisille asiakkaillemme - toteuttaa vain viestintäratkaisuja, jotka tuovat hyötyjä yrityksellesi ja liiketoiminnallesi.

Tiiviissä yhteistyössä

Kaikki asiakastoteutuksemme tehdään yleensä tiiviissä yhteistyössä ja mielellään  kaikkien toimijaryhmien kanssa. Tyypillisesti toteutuksessa ovat mukana, aina huomioiden projektin luonteen seuraavat osaajat:

 • Viestintä ja markkinointi
 • Henkilöstöhallinto
 • Myynti
 • Tietohallinto ja IT
 • Sisällöntuottajat
 • Tarvittaessa johto tai johtoryhmä

Yhteistyömme on aina alussa oppimisprosessi meille molemmille

Aina näköisenne toteutus

Asiakaskohtainen toteutus määritellään yhdessä toteutettavan palvelun tarpeiden mukaisesti. Kaikkia vaiheita ei jokaisessa toteutuksessa tarvita. Pyrimme myös minimoimaan asiakkaamme työn. Annamme näin aikaa sinulle keskittyä ydinliiketoimintaasi. Valitsemme yhdessä ne toimet ja tehtävä, jotka ovat onnistumisemme kannalta olennaisimmat.

Usein vaiheistaminen kannattaa

Jos kyseessä on iso viestinnällinen tai toiminnallinen kehityskohde, suosittelemme palvelun kehittämisen vaiheistamista kahteen tai useampaan eri vaiheeseen. Usein voidaan lähteä liikkeelle myös pilotoinnilla. Pilotoinnista saadaan arvokkaita käyttökokemuksia sekä eri toimijoiden kommentteja, jotka voidaan huomioida ja hyödyntää lopullisen tuotantoversion toteutuksessa.

Jos olet uusi asiakkaamme, pilotointi on turvallinen tapa molemmille lähteä oppimaan toinen toistemme toimintaa.

Kehittämisen vaiheet

Kehittäminen voidaan aloittaa suoraan sisällön toteutuksella ja käytöönottoprojektilla. Monesti on kuitenkin hyvä määritellä huolella palvelun tarpeet ja tavoitteet ennen suunnittelun aloittamista. Jokainen toteutus on oma tapauksensa. Uskomme, että yli tuhannen projektin kokemuksella löydämme parhaan toteutusmallin juuri sinun viestintätarpeisiisi.

 1. Määrittely
  tarvemäärittely, konseptointi, käyttäjätutkimus, mittarointi
 2. Suunnittelu
  viestinnällinen, sisällöllinen, graafinen, käyttöliittämä, tilasuunnittelu ja asennukset
 3. Toteutus ja käytöönotto
  GALAXO® -tuotteet, mahdolliset räätälöinnit, liitännät/integraatiot, käyttäjien perehdytys, palvelun julkaisu
 4. Ylläpito ja jatkokehitys
  asiakastuki, asiakaskyselyt, käytettävyystutkimus, mahdollinen palvelun laajentaminen (pilotointi)

Mietitään yhdessä sinulle järkevin viestintätoteutus! 

Kysy lisää

Sähköposti

myynti@galaxo.fi