Galaxo Oy verkkosivujen käyttöehdot

Galaxo Oy:n web-sivujen käyttö edellyttää alla annettujen ehtojen hyväksymistä.

Galaxo Oy:n web-sivut sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia. Oikeudet, joita ei näissä käyttöehdoissa erikseen mainita, pidätetään. Ilman etukäteistä suostumusta, sivujen sisällön kokonaisvaltainen tai osittainen kopiointi, siirtäminen, jakelu tai tallettaminen on kiellettyä. Sivuja saa katsella ja tarkatella tietokoneelta sekä tulostaa osia henkilökohtaista käyttöä varten. Galaxo Oy:n sisältämiin asiakirjoihin saattaa liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin myös nämä lisäehdot vaikuttavat asiakirjoihin.

Galaxo Oy varaa oikeuden muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, sivujen ominaisuuksia sekä muuttaa tai lakkauttaa sivuilla tarjottavia palveluita ilman ennakkoilmoitusta ja syytä ilmoittamatta. Galaxo Oy:llä on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- tai päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Galaxo Oy ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvistä vahingoista. Galaxo Oy ei takaa, että web-sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida missään tilanteessa pitää Galaxo Oy:tä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa ottamalla yhteyttä Galaxo Oy:n.

Galaxo Oy ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä sivuilta voi olla linkki.  Galaxo Oy:n ulkopuolisen, kolmannen osapuolen linkin sisältyminen sivuille ei kuitenkaan viittaa, että Galaxo Oy kannattaisi, mainostaisi tai promotoisi kyseisiä sivuja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluita.

Lähettämällä materiaalia Galaxo Oy:lle esimerkiksi sähköpostitse tai Galaxo Oy:n web-sivujen kautta lähettäjä hyväksyy ja vahvistaa, että lähetetty aineisto ei ole laitonta tai julkaistavaksi kelpaamatonta, ei sisällä viruksia tai muita epäpuhtaita ja tuhoavia ominaisuuksia, on lähettäjän omaa tai siihen on rajoitukseton käyttöoikeus, jotta Galaxo Oy voi käyttää lähetettyä aineistoa maksutta ja vastuuvelvoiteitta. Lähettäjä ei myöskään esitä lähetettyyn aineistoon perustuvia vaateita Galaxo Oy:ä kohtaan sekä sitoutuu hyvittämään kulut, jotka mahdollisesti muodostuvat Galaxo Oy:lle, mikäli kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin lähetetyn aineiston johdosta.

Kysy lisää

Sähköposti

myynti@galaxo.fi