Galaxon tarina
”Meillä on edelleen sama palava halu
kehittyä, oivaltaa ja oppia lisää  -
asiakkaittemme toiminnan tehostamiseksi"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eteenpäin

Katsomme luottamuksella eteenpäin. Pitkällinen osallistava asiakasyhteistyö; kumppanuus vie niin osaamistamme kuin tuotteitamme eteenpäin.
Galaxo Oy kasvaa ja kehittyy henkilöstönsä avulla - asiakkaittensa rinnalla myös tulevaisuudessa maltilla ja hallitusti.

”Integraation merkitys
toiminnan tehostamisessa korostuu"


 

Integroituminen

Yhdistettiin tietojärjestelmiä edistämään tiedon automaattista jakautumista asiakasjärjestelmien osaksi. On järkevää, että sama informaatio voidaan hyödyntää monessa eri kanavassa ja järjestelmässä. Tietoa ja asiakassisältöä haetaan Galaxo järjestelmään yli 300 muusta järjestelmästä jaettavaksi ja luokteltavaksi se edelleen suodatettuna takaisin asiakkaan infojärjestelmiin.

”Oivallettiin, miten pitkä osaamisemme
voidaan soveltaa asiakkaittemme
hyödyksi kaikkiin sähköisiin kanaviin"
 

Ympyrä sulkeutuu

Infonäyttöjärjestelmien rinnalle kehittyi interaktiiviset kosketusnäytöt.
Ympyrä on sulkeutunut; digitaalinen viestintä on tuotu asiakkaan tiloihin. GALAXO® tarjoaa välineet digitaalisen informaation jakamiseen kaikissa sähköissä kanavissa asiakkaiden ja kohderyhmien tarpeiden mukaisesti huomioiden aika ja paikka.

”Ymmärrettiin digitaalisen tiedon
sirpaloituminen ja sen tuomat
mahdollisuudet asiakkaillemme"

Uusi murros digitaalisessa informaationjakelussa

Vuonna 2003 näkyi selvästi näyttöteknologian kehittymisen myötä asiakkaillamme tarve ottaa käyttöön tiloihin sijoitettavaa informaatiota. Näin syntyi GALAXO® infochannel. Nyt meillä on noin kymmenen vuoden kokemus infonäyttöjärjestelmistä. Sisältö on tärkein, laadukas ja helppokäyttöinen teknologia varmistaa toimivuuden.

 
”Kehitettiin laajasti ohjelmistojamme
 ja ohjelmisto-osaamistamme"

GALAXO® laajenee

Aluksi GALAXO® tarjosi asiakkaillemme julkaisujärjestelmän web-palveluiden ylläpitämiseen. GALAXO® -järjestelmää laajennettiin kattamaan myös suojattu sidosryhmäviestintä (extranet) sekä sisäinen tiedonhallinta (intranet).  Asiakastarpeiden kautta GALAXO® -järjestelmä on laajentunut kattaen 30 helppoa työkalua toteuttaa keskitettyä informaationhallintaa.

 
”Oivallettiin ohjelmistojemme
toimivuuden ja käytön helppouden
merkitys loppuasiakkaalle"

GALAXO® -järjestelmä


Vuonna 1999 aloitettiin omien ohjelmistotuotteiden kehittäminen: lähtökohtana oli asiakkaiden käytön helppous. Näin syntyi MSS Ferris –tuoteperhe. Vuonna 2005 tuotenimiksi muutettiin GALAXO®. Samalla GALAXO® rekisteröitiin tuotemerkiksi Suomessa ja Euroopassa. Noin vuotta myöhemmin myös yrityksen nimi muutettiin Galaxo Oy:ksi.

 
”Ymmärrettiin verkostoitumisen
ja luottamuksen tuoma lisäarvo
koko yritykselle"

Verkostoituminen

Alusta pitäen olemme hakeneet luotettavia ja laadukkaita kumppaneita sisältö- ja asiantuntijapuolella. Infonäyttöjen myötä myös laitepuolella. Yhteinen nimittäjä toimivissa kumppanuuksissa on sitoutuminen ja aikatauluista kiinnipitäminen. Kumppanuudet ovat kestäviä, yhteistyön perustana on aina luottamus ja molemminpuoleinen hyötyminen.

 
”Oivallettiin mitä asiakkaamme meiltä
odottavat - ehdotonta asiantuntijuutta"

Asiantuntijuus

Vuosien varrella syntynyt kokemus sekä henkilöstömme koulutus mahdollistavat parhaan asiantuntijuuden asiakkaittemme käyttöön asiantuntija-, määrittely- ja sisältöprojekteissa. Haluamme varmistaa että lopputuloksena on asiakashyödyn syntyminen. Tämä voidaan todentaa tutkimalla, haastattelemalla sekä mittaroimalla tuloksia projektin ja toiminnan eri  vaiheissa.

 
”Oivallettiin luovuuden ja soveltamisen
 merkitys  kaikessa toiminnassamme"

Luovuus

Yrityksen toiminta lähti luovuudesta - halusta luoda uutta. Samaa luovuutta on vaalittu toiminnassamme koko yrityksen toiminnan ajan. Satsaamme osaamiseen ja uuden oppimiseen yhtä lailla asiantuntija-, sisältö- ja ohjelmisto-osaamisessamme.

 
”Ymmärrettiin välittämisen merkitys
organisaatioiden välillä
- mutta etenkin ihmisen välillä"

Aito välittäminen

Alusta pitäen meillä on ollut ajatuksena, että työnteko on motivoivaa ja työpaikalla viihdytään. Myös kumppaneista ja asiakkaista pidetään hyvää huolta.
Asiat tehdään yhdessä ja yhteistyössä. Aikataulut ja lupaukset pidetään. Itse puhumme välittämisestä.

 
”Oivallettiin sitoutumisen merkitys
kaiken kokoisissa projekteissa"

Sitoutuminen

Työntekijämäärän kasvaessa sitoutuminen Galaxoon on ollut erinomaista. Kun muissa IC-yrityksissä luvattiin ”kultakello viiden vuoden työskentelyn jälkeen”, on meillä edelleen samat henkilöt esim. ohjelmistopuolella, jotka aloittivat Galaxo-järjestelmän kehittämisen vuonna 1999. Sama sitoutuminen ja pitkäjänteisyys näkyy edelleen kaikessa toiminnassamme.

 
”Oivallettiin laadun ja jatkuvuuden
tärkeys kaikessa toiminnassamme"

Laatu

Alusta pitäen laatuun satsattiin kaikessa tekemisessä; graafisessa suunnittelussa, koodauksessa sekä asiakasviestinnässä. Sama laatuajattelu pätee myös toimittamiimme laitteisiin sekä kumppanuuksiin.

 
”Opittiin kommunikoinnin merkitys
yhteisprojekteissa ja hankkeissa"

Hankkeet ja kehittäminen

Oltiin mukana useissa valtakunnallisissa monitoimijaprojekteissa. Yrityksen toimintaa kehitettiin ja kehitetään edelleen yhdessä TEKESin ja ELY-keskuksen kanssa. Galaxo Oy on koko historiansa toiminut tulorahoituksella, ilman ulkopuolista rahoitusta. Tänä päivänä olemme valtakunnallisesti merkittävä digitaalisen informaation asiantuntija.

 

 
”Turvallisuuden ja tietoturvan merkitys korostuu"
 

Turvallisuus

Hosting -palveluntarjoajien kanssa on tehty tietoturvayhteistyötä 90-luvulta lähtien. Tietoturvaan on satsattu tekniikoissa alusta pitäen. Nykyään se on oletuksena kaikessa toiminnassamme. Kaikessa toiminnassamme haluamme olla turvallinen ja luotettava kumppani.

 
”Opittiin toimimaan tiiminä
- yhdessä ja yhteistyössä"
 

Henkilöstö

Ensimmäiset työntekijät harrastusta jakamaan, lyhenevien yöunien turvaamiseksi, tulivat vuonna 1998. Töitä tehtiin aluksi asiakkaan tiloissa ja kotona. Yrityksen ensimmäiset toimitilat avattiin Oulun teknologiakylässä vuonna 1999. Yritys kasvoi maltilla – tulorahoituksella, mihinkään ylilyönteihin ei haluttu lähteä. Opittiin mitä on yhdessä tekeminen - tiiminä Oivallettiin mitä on sisäinen yhteishenki. Yksi arvomme on, että töihin on mukava tulla.

”Oivallettiin sisäinen yrittäjyys palvelu-
lähtöisessä yritystoiminnassa"

Yritystoiminta

Verkostot poikivat töitä niin paljon, että oli keskityttävä kokopäiväisesti harrastukseen. Päätös yrityksen perustamisesta syntyi vuonna 1996. Yritys sai nimekseen Media Solutions Siurua Oy. Asiakkaat puhuivat ”media siuruasta”, ”solutionssiuruasta”, ”media solutonsista” - rakkaalla lapsella oli monta nimeä. Nimi muutettiin MSS Groupiksi vuonna 1998. Vuonna 2005 otettiin käyttöön Galaxo Oy. Sama sisäinen yrittäjyys on koko henkilökunnallamme edelleen.

”Opittiin asiakastoimintaa ja joustavuutta"

Asiakkuudet

Nöyrä työskentely asiakasprojekteissa jatkui. Syntyi edelleen jatkuvia asiakassuhteita, joita vaalitaan yhä ylpeydellä. Asiakkaiden tarpeisiin reagoitiin nopeasti ja aikataulusta pidettiin kiinni. Joskus tehtiin virheitä, mutta ne korjattiin nopeasti. Samoilla periaatteilla, yhtäläinen nöyryys ohjaa toimintaamme edelleen nyt noin 20 vuotta myöhemmin.

"Opittiin ymmärtämään ja
hallinnoimaan web- ja
palvelinteknologia"

Internet

Yhteydet ja tiedonsiirtotekniikka on kehittynyt vauhdilla; modeemi > ISDN > ADSL, Wlan, 3G, 4G;  eteenpäin on menty kokoajan. Hosting -palveluissa  on siirrytty virtualisoituihin ympäristöihin. Samoin web-teknologiat kehittyivät vauhdilla, kuten edelleen. HTML5 oli vielä kaukana 90-luvulla. Jatkuva kehittyminen jatkuu teknologioissa ja kaikessa toiminnassamme.

 

”Opittiin tarjoamaan asiantuntijuus
ja se millä asiakastarve todella täytetään"

Digitaalinen vallankumous

Digitaalisen informaation ensimmäinen murros alkoi 90-luvun lopussa. Ylilyöntejä näkyi ympärillä. Web-firmoja tuli ja meni. Asiakkaiden tietämättömyydellä rahastettiin. Meillä kaikki tehtiin asiakkaan toiminnan kehittämiseksi; sisältö edellä. Mitään ei myyty, mitä Asiakas ei mielestämme tarvinnut. Meidän hinnoitteluumme kuului jo silloin oikeudenmukaisuus.

 
”Oivallettiin asiakaslähtöisen
toiminnan tärkeys"
 

Maailma muuttuu

Yhdeksänkymmentäluvulla pc yleistyi, syntyi world wide web - internet. Siinä ensimmäisen kerran grafiikka ja teksti yhdistyivät uudenlaisiksi web-sivuiksi.
Työkaluina oli tekstieditori, kuvankäsittely- ja grafiikkaohjelmat. Projektimalli oli tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa - asiakaslähtöisesti.
Web-sisältöjä kehitettiin ja ylläpidettiin yhdessä asiakkaittemme kanssa.

”Oli palava halu oppia uutta"

Alussa

Oli yksi mies, kynä ja reipas mieli.
Oli palava halu luoda, piirtää, tehdä grafiikkaa ja tuottaa sisältöjä.
Oli suunnittelukokemusta teollisuudesta ja sähkölaitostoimialalta.

 

 Galaxo Oy, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
myynti@galaxo.fi, tuki@galaxo.fi, vaihde +358 (0)8 375 900, fax +358 (0)8 375 902
Y-tunnus: 1075471-1

Yhteystiedot  | Käyttöehdot

 GALAXO® on rekisteröity tuotemerkki Euroopassa.