Galaxossa tapahtuu
01.02.2018

Utajärven kunnassa ennakkoluulotonta digikanavien edelläkävijyyttä

 

Tuleva maakunta- ja sote-uudistus koskettaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa sijaitsevan Utajärven kunnan 2 995 kuntalaista sekä kunnan työntekijöitä. Sote- ja maakuntauudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistus on Suomen historian suurin hallinnon ja palvelurakenteiden uudistus, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen laajuus huomioon ottaen ratkaisevia vaikutuksia tulee kunnan toimintaprosessien sekä tiedottamisen ja viestinnän järjestämisessä.


Kehitysjohtaja Asko Merilä Utajärven kunnasta toteaa, että kunnissa tehtävää on paljon, jotta kaikki kunnan toiminta- ja palveluprosessit ovat kunnossa ennen uudistusta.

"Tärkeää tässä muutoksessa on varmistaa, että palvelut saadaan asukkaille käytettäväksi myös digitalisaation tarjoamien välineiden avulla. Yhtä tärkeää on, että ne ovat laadukkaasti järjestetty", Merilä kertoo.

Yhteiskunta, jossa digitalisoituminen ulottuu yhä syvemmin kunnan palveluihin, henkilökohtaisen palvelun saanti hankaloituu. Utajärven kunnassa on tästä syystä jo panostettu sähköisiin tiedottamiskanaviin, jotta kuntalainen saavuttaa tarvitsemansa tiedon kunnasta ja muiden tahojen tarjoamista palveluista.

"Vuorovaikutus tiedottamisessa tulee ottaa huomioon niin, että kuntalainen otetaan mukaan kunnan toimintoihin, annetaan mahdollisuus palautteenantoon ja kuulemiseen. Tämä tarkoittaa, että kunnassa järjestetään edellytykset osallistumiseen", Merilä toteaa.

Utajärven kunnan palveluista ja tapahtumista tiedotetaan monikanavaisesti

Kunnan tehtävät ja toiminnot, sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen jälkeen, tähtäävät suurelta osin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Tämä vaikuttaa myös hyvin suunnitellun monikanavaisen viestinnän ja tiedonkulun toteuttamiseen. Utajärvi on kokoluokassaan Suomen kärjessä palveluiden näkyvyydessä kuntalaisille. Kunnan käytössä on monikanavainen GALAXO® sisällönhallintajärjestelmä sisäisen viestinnän sekä ulkoisen viestinnän hoitamiseen.

"Olemme panostaneet tiedon välittämiseen digikanavissa ja siihen, että se kohdistuu mahdollisimman hyvin näitä kanavia käyttäen. Nämä digitaaliset kanavat mahdollistavat palveluiden saavutettavuuden ja osallistamisen", kertoo Merilä.

Utajärven kunta tarjoaa tasa-arvoiset, tehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut monikanavaisesti kuntalaisille, matkailijoille, yrittäjille ja kunnan työntekijöille. Digitalisaatio nähdään mahdollisuutena luoda uusia, joustavampia ja tehokkaampia toimintamalleja elinvoiman, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämiseen.
Kunnan digikanavat - näyteikkuna ulospäin.

GALAXO® Web ja GALAXO® Infochannel -palvelulla viestitään monikanavaisesti
kuntalaisille, matkailijoille ja yrittäjille.


"Ulkoinen näkyvyys on meillä hoidettu verkkosivujen kautta ja niiden merkitys tiedon välittämisessä on kasvanut koko ajan. Infonäytöt puolestaan ovat antaneet uutta ilmettä kunnan toimintojen osalta kuntalaisille. Nämä infonäytöt tuovat tykö kunnan toimintoja ja mahdollistavat reaaliaikaisen tiedon välittämisen", Merilä toteaa.

GALAXO® Infonäyttöjä on sijoitettu Utajärven kunnassa muun muassa kauppoihin, terveysasemalle, taajama-alueelle, leipomoon ja kunnanvirastoon. Viestintäkanavana se välittää kuntatietoa ja ajankohtaisia tapahtumia kunnan asukkaille ja vierailijoille reaaliaikaisesti.

Tasku sisäisessä viestinnässä - osana yhteistoimintaa

Utajärven kunnan Tasku on kunnan sisäinen verkkopalvelu, joka on toteutettu GALAXO® Intranet -työkalulla. Kunnassa se toimii sisäisenä viestintä- ja työvälineenä, joka helpottaa tiedonvälitystä ja yhteistyötä. Taskun tehtävänä on varmistaa, että kunnan työntekijöillä on tiedossa työn tekemisen kannalta kaikki oleellinen tieto.
– Tasku on käytössä sisäisen viestinnän välittämisessä, jolla varmistetaan henkilöstölle ajantasainen tieto sekä tuetaan vuorovaikutteisuutta ja osallistumista, Merilä kiteyttää.

20 vuoden yhteistyö Galaxo Oy:n kanssa

Yhteistyö Galaxo Oy:n kanssa alkoi vuonna 1997. Pitkään kestänyt yhteistyö ja kymmenet toteutetut projektit ovat pitäneet sisällään viisi suurta kehittämispolkua digitaalisissa palveluissa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää myös jatkossa Utajärven kunnan digikanavia kunnan viestintätarpeiden mukaisesti.

"Yhteistyömme on toiminut tosi hyvin. Muutoksista ja päivityksistä palveluihin on aina tiedotettu ja sisällönhallintajärjestelmän arkkitehtuuri on ollut joustava", Merilä kiittää.

GALAXO® sisällönhallintajärjestelmällä mahdollistetaan monikanavainen julkaisu yhdestä kirjautumispaikasta. Utajärven kunnan työntekijät päivittävät niin verkkosivujen, Taskun kuin infonäyttöjen sisältöjä asetetuilla käyttäjärooleilla GALAXO® -järjestelmään.

"Annetuilla käyttöoikeuksilla sisällön ylläpitäjät päivittävät tietoja digikanaviin ja sen käyttö on ollut helppoa. Voin sanoa, että järjestelmä on toiminut oikein mukavasti", Merilä summaa.

---

Galaxo Oy on vuonna 1996 perustettu sähköisten informaatiokanavien asiantuntija. Kehitämme asiantuntijuuttamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, innovoimalla ja kehittämällä uusia tuote- sekä palvelukonsepteja Asiakkaidemme käyttöön. Tarjoammekin näin Asiakkaillemme parhaat laite-, järjestelmä- ja palvelukokonaisuudet erilaisista verkkopalveluista lähtien aina info- ja kosketusnäyttöratkaisuihin asti.

Lisätietoja:
Tapio Surua
044 551 5110
tapio.siurua at galaxo.fi

Jaa Facebookissa

 Galaxo Oy, Kauppurienkatu 23, 90100 Oulu
myynti@galaxo.fi, tuki@galaxo.fi, vaihde +358 (0)8 375 900, fax +358 (0)8 375 902
Y-tunnus: 1075471-1

Yhteystiedot  | Käyttöehdot

 GALAXO® on rekisteröity tuotemerkki Euroopassa.